pyrblancpatron.se Pyrenee

 

 


Historik
 


Pyrenéerhunden är en mycket gammal ras, som har utvecklats i Pyrenéerna under århundraden, och nu fått sin spridning över hela världen. En teori är att dess ursprung kommer från mastiffliknande hundar, som nomadiserande herdefolk fört med sig från Asiens bergstrakter, längs hela södra Europa, västerut till Pyrenéerna. Man vet att Pyrenéerhunden fanns i Pyrenéerna före bronsåldern, då man funnit fossil från den tiden. Teorin om asiatiskt ursprung stöds av den påfallande likheten med följande raser: Tibetansk Mastiff (Tibet, Indien), Ungersk och Slovensk Kuvasz (Ungern och fd Tjeckoslovakien), Tatrahunden (Polen), Maremmano-Abruzzese (Italien), och några fler ej så välkända raser. Alla räknas de till typen Herdehundar. De flesta är vita eller gulvita till färgen utom den Tibetanska Mastiffen som är svart med rödbruna tecken. Den största och magnifikaste av dem alla är Pyrenéerhunden.

Herdehundarnas ursprungliga uppgift var att, på egen hand, vakta boskapshjordarna mot de stora rovdjuren. Hundarna var därför stora och kraftiga, de var under tjänst utrustade med järnhalsband med långa piggar, för att skydda strupen mot hugg.

Den vaktande herdehundsuppgiften hade vår vän "Le Chien De Montagne des Pyrenees" fram till 1400-talet, då den på grund av sin skönhet, mod och storlek, alltmer började användas som vakthund vid slott och borgar, likaså bevakade den smugglare och rövare som satt fängslade i gränsborgarna i Pyrenéerna. Ludvig XIV gjorde rasen till modehund, då han skaffade en Pyrenéer till vakthund i Louvren. Rasen spreds sedan bland adeln i Frankrike och fanns så gott som på varje slott vid tiden för den Franska revolutionen. I och med monarkins fall trängdes dock Pyrenéerhunden tillbaka. Rasen kom sedan ej igång ordentligt förrän på 1900-talet, då "Club du Chien Pyreneens" bildades 1907 och den första officiella standarden fastställdes. 1911 utnämndes en pyrenéer till Frankrikes vackraste hund av den dåvarande franske presidenten.

Till USA kom den första pyrenéern 1824, men först på 1930-talet kom de första kennlarna igång. Pionjärer i USA var Francis och Mary Crane, Basquarie kennel.

Till England kom den första pyrenéern på 1880-talet. I England finns en pyrenéerklubb med över 1000 medlemmar. Engelska Kennelklubbens förre ordförande Mr A Croxton-Smith har sagt att han tyckte sig stå inför en av de vackraste av alla levande varelser, då han första gången mötte en Pyrenéerhund.

Rasen förekommer också på Irland och i Canada, Tyskland, Holland, Belgien, Italien, Schweiz, Spanien, Indien, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Jamaica samt i våra nordiska grannländer. Till Sverige kom rasen någon gång på 1950-talet, men det dröjde fram till slutet av 60-talet innan det blev någon fart på avel och import av avelsmaterial. I Sverige finns det ca 800 st pyrenéerhundar. Nyregistreringarna är drygt hundratalet per år.

© www.pyrblancpatron.se